COSYSOY

Цялостен брандинг и адаптация към дигиталната среда в частност онлайн последно обновяване на проекта 2019/03/23
Технологии *
WordPress ** & Woocommerce with Add-Ons
Integrated CRM
Customers Order System
Google Maps API, JQuery
Дизайн и кодинг
Custom Design
Custom Theme Developed
Semantic Integrated Code
Responsive Design
UX & UI
Social Login
Unique CTA
Възможности
Административен панел за всички потребители - индивидуален в зависичост от ролята. Възможности: администратор на платформата, администратор на комерсиалната част от платформата, потреител на платформата
Система за управление на физическите посещения в обекта от потребителите и администраторите
Параметри
Големи у-ва: 1200px
Средно големи у-ва: 970px
Малки у-ва: 750px
Форми и цветове
Линии
Обли ръбове
#B5667E
#85B8C3
Страници ***
17
Продукти
185
Време за разработка От 17.06.2015